Medicin


Orsaker till kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt uppstår när en sjukdom eller försämrar tillståndet njurfunktion, vilket njurskador förvärras under flera månader eller år.

Sjukdomar och tillstånd som ofta orsakar kronisk njursvikt innefattar:

Typ 1 eller typ 2 diabetes

Högt blodtryck

Glomerulonefrit, en inflammation i njurarnas filtrering enheter (glomeruli)

Polycystisk njursjukdom

Långvarig obstruktion i urinvägarna, av sjukdomar såsom förstorad prostata, njursten och vissa cancerformer

Vesikouretär reflux, ett tillstånd som orsakar urin tillbaka upp i njurarna

Återkommande njurinfektion, även kallad pyelonefrit

Riskfaktorer för Kronisk njursvikt

Faktorer som kan öka risken för kronisk njursvikt innefattar:

Diabetes
Högt blodtryck
Hjärtsjukdom
Rökning
Fetma
Högt kolesterol
Afroamerikanska, Native-amerikanska eller asiatiska-amerikanska rasen
Familj historia av njursjukdom
Ålder 65 eller äldre

Komplikationer av kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt kan påverka nästan varje del av kroppen. Potentiella komplikationer kan inkludera:

Vätskeretention, vilket kan leda till svullnad i armar och ben, högt blodtryck, eller vätska i lungorna (lungödem)

En plötslig ökning av kalium i blodet (hyperkalemi), vilket kan försämra din hjärtats förmåga att fungera och kan vara livshotande

Hjärta och blodkärl sjukdom (kardiovaskulär sjukdom)

Svaga ben och en ökad risk för benfrakturer

Anemi

Skador på ditt centrala nervsystemet, vilket kan orsaka koncentrationssvårigheter, personlighetsförändringar eller kramper

Minskad immunsvar, vilket gör dig mer sårbar för infektioner

Perikardit, en inflammation i säckliknande membran som omsluter ditt hjärta (hjärtsäck)

Graviditetskomplikationer som bär risker för mamman och det växande fostret

Irreversibla skador på dina njurar (slutstadiet njursjukdom), småningom kräver antingen dialys eller en njurtransplantation för överlevnad