Medicin


Symptom på kronisk njursvikt

Tecken och symptom på njursvikt utvecklas långsamt över tiden om njurskador fortskrider långsamt. Tecken och symptom på njursvikt kan omfatta:

Illamående
Kräkningar
Aptitlöshet
Trötthet och svaghet
Sömnproblem
Förändringar i urinproduktion
Minskad mental skärpa
Muskelryckningar och kramper
Hicka
Svullnad i fötter och anklar
Ihållande klåda
Bröstsmärta, Om vätska samlas runt slemhinnan i hjärtat
Andnöd, Om vätska ackumuleras i lungorna
Högt blodtryck (hypertoni) det är svårt att kontrollera

Tecken och symptom på njursvikt är ofta ospecifika, vilket innebär att de också kan orsakas av andra sjukdomar. Dessutom, eftersom dina njurar är mycket anpassningsbara och kan kompensera för förlorad funktion, tecken och symtom på njursvikt kanske inte visas förrän irreversibla skador har uppstått.

När ska en läkare
Boka tid med din läkare om du har några tecken eller symtom.

Om du har ett medicinskt tillstånd som ökar risken för kronisk njursvikt, läkaren kommer sannolikt att övervaka ditt blodtryck och njurfunktion med urin och blodprov under ordinarie mottagningsbesök. Fråga din läkare om dessa typer av tester är rätt för dig.