Medicin


Orsaker till barnastma

De bakomliggande orsakerna till barnastma är inte helt klarlagda. Utveckla en alltför känsligt immunförsvar i allmänhet spelar en roll. Vissa faktorer tros vara inblandade inkluderar:

Ärvda egenskaper
Vissa typer av luftvägsinfektioner hos mycket unga år
Exponering för miljöfaktorer, såsom cigarettrök eller annan luftföroreningar

Ökad immunförsvar känslighet gör att lungor och luftvägar svälla och producera slem när de utsätts för vissa triggers. Reaktion på en trigger kan fördröjas, vilket gör det svårare att identifiera avtryckaren. Dessa triggers varierar från barn till barn och kan innehålla:

Virusinfektioner såsom vanlig förkylning
Exponering för luftföroreningar, såsom tobaksrök
Allergier mot dammkvalster, sällskapsdjur ilska, pollen eller mögel
Fysisk aktivitet
Väderomslag eller kall luft

Ibland, astma symtom uppträder med några uppenbara triggers.

Riskfaktorer för Childhood astma

Faktorer som kan öka ditt barns risk att utveckla astma inkluderar:

Exponering för tobaksrök
Tidigare allergiska reaktioner, inklusive hudreaktioner, allergier eller hösnuva (allergisk rinit)

En familj historia av astma, allergisk rinit, nässelfeber eller eksem
Att leva i ett stadsområde med ökad exponering för luftföroreningar
Låg födelsevikt
Fetma
En kronisk snuva (rinit)
Svår nedre luftvägsinfektion, såsom lunginflammation
Inflammerade bihålor (bihåleinflammation)
Halsbränna (gastroesofageal refluxsjukdom)
Att vara manlig