Medicin


Symptom på Chemo hjärnan

Tecken och symptom på cellgifter hjärna kan omfatta:

Att ovanligt oorganiserade
Förvirring
Koncentrationssvårigheter
Svårt att hitta rätt ord
Svårigheter att lära sig nya färdigheter
Svårigheter multitasking
Trötthet
Känsla av mental fogginess
Kort uppmärksam
Korttidsminnet problem
Tar längre tid än vanligt att slutföra rutinuppgifter
Problem med verbalt minne, såsom ihåg en konversation
Problem med visuell minne, såsom påminna en bild eller lista av ord

När ska en läkare
Om du upplever besvärande minne eller problem tänkande, boka tid hos din läkare. Föra en dagbok av dina symtom så att din läkare kan bättre förstå hur ditt minne problem påverkar din vardag.

Vad är Chemo hjärna?

Chemo hjärna är en vanlig term som används av canceröverlevandear att beskriva tänkande och minne problem som kan uppstå efter cancerbehandling. Chemo hjärna kan också kallas kemo dimma, kemoterapi-relaterade kognitiv svikt eller kognitiv dysfunktion.

Även cellgifter hjärna är en allmänt använd term, Det är vilseledande. Det är osannolikt att kemoterapi är den enda orsaken till koncentration och minne problem cancer överlevande.

Trots de många frågor, Det är tydligt att minnesproblem kallas cellgifter hjärna kan vara en frustrerande och handikappande bieffekt av cancer och dess behandling. Mer studier behövs för att förstå detta tillstånd.

Diagnos av Chemo hjärnan

Det finns ingen tydlig definition av kemo hjärnan, så inga tester finns för att diagnostisera detta tillstånd. Cancer överlevande som upplever dessa symtom poäng ofta i normala områden på minnestester.

Din läkare kan rekommendera blodprover, hjärnskanning eller andra tester för att utesluta andra orsaker till minnesproblem. Men om ingen uppenbar orsak kan hittas för dina symtom, din läkare kan hänvisa dig till en specialist som kan hjälpa dig att hantera minnet förändras.