Medicin


Behandlingar för Chagas sjukdom

Behandling för Chagas sjukdom fokuserar på att döda parasiten och hantera tecken och symtom.

Under den akuta fasen av Chagas sjukdom, förskrivning mediciner benznidazol och nifurtimox kan vara till nytta. Båda läkemedel finns i de regioner som drabbats hårdast av Chagas sjukdom. I USA, dock, de mediciner kan endast erhållas genom Centers for Disease Control and Prevention.

När Chagas sjukdom når kronisk fas, mediciner är inte effektiva för att bota sjukdomen. Istället, behandlingen beror på de specifika tecken och symptom:

Hjärt-relaterade komplikationer. Behandlingen kan omfatta läkemedel, en pacemaker eller andra enheter för att reglera din hjärtrytm, kirurgi, eller ens en hjärttransplantation.

Digestive-relaterade komplikationer. Behandlingen kan omfatta kostförändringar, mediciner, kortikosteroider eller, i allvarliga fall, kirurgi.

Förebyggande av Chagas sjukdom

Om du bor i ett högriskområde område för Chagas sjukdom, dessa steg kan hjälpa dig att förhindra infektion:

Undvik att sova i en lera, thatch eller Adobe hus. Dessa typer av bostäder är mer benägna att hysa triatomine buggar.

Använd insektsmedel blöt nät över din säng när sover i halm, lera eller Adobe hus.

Använd insektsmedel för att ta bort insekter från din bostad.

Vad är Chagas sjukdom?

Chagas sjukdom är en inflammatorisk, infektionssjukdom som orsakas av en parasit som finns i avföringen från triatomine (reduviid) bugg. Chagas sjukdom är vanlig i Sydamerika, Centralamerika och Mexiko, den primära hem triatomine bugg. Sällsynta fall av Chagas sjukdom har hittats i södra USA, samt.

Även kallad amerikansk trypanosomiasis, Chagas sjukdom kan smitta någon, men diagnostiseras oftast hos barn. Vänster obehandlade, Chagas sjukdom senare kan orsaka allvarliga hjärt-och matsmältningsproblem. Behandling av Chagas sjukdom fokuserar på att döda parasiten i akut infektion och hantera tecken och symtom på senare skeden. Du kan vidta åtgärder för att förhindra att smittan, också.