Medicin


Komplikationer av Cerebral pares

Muskelsvaghet, muskelspasticitet och samordningsproblem kan bidra till ett antal komplikationer antingen under barndomen eller senare under vuxenlivet:

Kontrakturer. Kontraktur är en förkortning av muskelvävnad på grund av allvarlig åtstramning av muskler (spasticitet). Kontrakturer kan hämma bentillväxt, orsaka ben att böja, och resultera i gemensamma missbildningar, luxation eller partiell störningen.

Undernäring. Svälja eller matningsproblem kan göra det svårt för någon som har cerebral pares, särskilt ett spädbarn, att få tillräckligt med näring.

Depression. Social isolering och de utmaningar att hantera funktionshinder kan bidra till depression.

Förtida åldrande. Personer med cerebral pares upplever ofta medicinska tillstånd i medelåldern som är mer allmänt förknippas med äldre. En sådan tidigt åldrande kan bero på betydande stress på kroppen och dåligt utvecklad hjärta, lungor eller andra organ som inte kan fungera på en typisk kapacitet.

Post-nedskrivning syndrom. Detta tillstånd kännetecknas av smärta, trötthet och svaghet följd påfrestningar på kroppen, rörelser för att kompensera för funktionsnedsättningar och den betydande ansträngning av energi som behövs för dagliga funktioner.

Artros. Tryck på fogar eller onormal anpassning av leder från muskelspasticitet kan resultera i den tidiga utvecklingen av smärtsam degenerativ bensjukdom (artros).