Medicin


Orsaker till cerebral pares

Cerebral pares orsakas av en abnormitet eller störning i hjärnans utveckling, vanligtvis innan ett barn föds. I många fall, den exakta avtryckaren på denna abnormitet är inte känd. Faktorer som kan leda till problem med hjärnans utveckling omfattar:

Slumpmässiga mutationer i gener som styr hjärnans utveckling
Maternal infektioner som påverkar fostrets utveckling
Fostrets stroke, ett avbrott i blodtillförseln till den växande hjärnan
Brist på syre till hjärnan (asfyxi) relaterade till svåra arbete eller leverans
Infant infektioner som orsakar inflammation i eller runt hjärnan
Traumatisk huvudskada på ett spädbarn ur en trafikolycka, falla eller barnmisshandel

Förebyggande av Cerebral pares

De flesta fall av cerebral pares kan inte förhindras, men du kan minska riskerna. Om du är gravid eller planerar att bli gravid, du kan ta dessa steg för att hålla sig frisk och minimera komplikationer under graviditeten:

Se till att du vaccineras. Vaccination mot sjukdomar som röda hund kan hindra en infektion som kan orsaka fetal hjärnskada.

Ta hand om dig själv. Ju friskare du är på väg in i en graviditet, desto mindre troligt att du kommer att vara att utveckla en infektion som kan leda till cerebral pares.

Söka tidig och kontinuerlig mödravård. Regelbundna besök hos din läkare under graviditeten är ett bra sätt att minska hälsoriskerna för dig och ditt ofödda barn. Att se din läkare regelbundet kan hjälpa till att förhindra för tidig födsel, låg födelsevikt och infektioner.

Öva god barnsäkerhet. Förhindra skallskador genom att ge ditt barn med en bilbarnstol, cykelhjälm, skyddsräcke på sängar och lämplig tillsyn.