Medicin


Komplikationer av Halspulsådern sjukdom

Stroke

Den allvarligaste komplikationen av halspulsådern sjukdom är stroke. Det finns olika sätt halspulsådern sjukdom kan öka risken för stroke:

Minskat blodflöde. En halspulsådern kan bli så minskat med åderförkalkning som inte tillräckligt med blod kan nå delar av hjärnan.

Spruckna plack. En bit av en plakett kan bryta av och strömma till mindre artärer i hjärnan (cerebrala artärer). Fragmentet kan fastna i ett av dessa mindre artärer, skapa en blockering som skär av blodtillförseln till området av hjärnan som den cerebrala artären tjänar.

Blodpropp blockering. Vissa plack är benägen för sprickbildning och bildande oregelbundna ytor på artärväggen. När detta händer, din kropp reagerar som om en skada och skickar trombocyter - blodkroppar som hjälper koagulationsprocessen - till området. En stor blodpropp kan utvecklas på detta sätt och blockera eller bromsa flödet av blod genom en karotid eller cerebrala artären, orsakar en stroke.

En stroke kan lämna dig med permanenta hjärnskador och muskelsvaghet. I svåra fall, det kan vara dödlig.

I händelse av en nödsituation

Stroke eller transitorisk ischemisk attack - ofta de första tecknen på halspulsådern sjukdom - är en akut medicinsk tillstånd. Om du eller någon närstående utvecklar tecken eller symtom på en möjlig stroke, samtal 911 eller din lokala nödnummer omedelbart. Försök inte att köra själv till sjukhuset.

Tecken och symtom att titta efter är:

Plötslig svaghet eller domningar i ansiktet eller lemmar, ofta på endast en sida av kroppen
Oförmågan att flytta en eller flera av dina lemmar
Trouble tala och förstå
Plötslig svårt att se i ett eller båda ögonen
Yrsel eller förlust av balans
En plötslig, svår huvudvärk utan känd orsak

Om du har riskfaktorer för halspulsådern sjukdom, boka tid hos din läkare. Han eller hon kan köra tester för att utvärdera hälsan hos dina artärer och kan rekommendera behandlingar och livsstilsförändringar för att minska risken för stroke.